Många framsteg inom cancerbehandling är resultat av forskning som inleddes för decennier sedan. För att våra barn och barnbarn ska få ta del av nya framsteg måste vi som lever i dag ge forskningen mer resurser. 

Med detta önskar vi alla våra kunder, samarbetspartners och leverantörer en riktigt God Jul!