IT-säkerhet - Videnca

Den svagaste länken i IT-säkerheten är ofta kunskapen om vilka hotbilder som finns mot företag och myndigheter. Den här mjuka säkerheten går att utbilda sig till och även om Sverige ligger högt i säkerhetstänk jämfört med många andra länder så är vi också sårbara eftersom vi har hög digitalisering.

Den hårda säkerheten handlar om att skydda verksamhetens informationstillgångar på ett tillräckligt säkert sätt. Det här ställer högre krav på kunskapsnivån hos företag och myndigheter och är något vi gärna hjälper till med.