Cyberbrott - Videnca

I en tid då allt fler aspekter av våra liv digitaliseras har också utvecklingen av IT-relaterade brott ökat lavinartat. Idag omsätter det vi kallar för cyberbrott mer än hela värdens samlade droghandel.

Därför ses nu cyberbrott som den femte arenan för modern krigsföring, utöver luft, sjö, mark och rymd. Informationssäkerhet har blivit en vital komponent för samhällets funktionalitet och enskilda företags fortlevnad.

Självklart vill företag skydda sig mot detta och investerar stora pengar i olika säkerhetsprodukter. Men utan en samlad bild över säkerhetsbehovet är det svårt att uppnå den nivå som krävs. För att avsevärt minska risken för alla typer av cyberbrott rekommenderas det därför att tillämpa den internationella säkerhetsstandarden ISO 27001.

Vi på Videnca har certifierat oss enligt ISO 27001 och genomgår årliga granskningar av oberoende IT-säkerhetsrevisorer. Därför kan du som kund lita på att er data alltid finns tillgänglig, är korrekt och inte sprids till obehöriga.

Om du vill veta mer om hur vi arbetar med informationssäkerhet är du välkommen att kontakta oss.

Molntjänster
Vi erbjuder

Molntjänster

Helhetslösningar
Vi erbjuder

Helhetslösningar

Närlagrad data
Nyhet

Närlagrad data