Miljöarbete - Videnca

Vi använder bara förnyelsebar energi från sol, vind och vatten eftersom en stor del av vår verksamhet utgår från våra datahallar som är stora energiförbrukare.

Vårt primära miljömål är därför att ligga i framkant när det gäller energieffektivitet i våra datahallar. Detta ger stor miljöpåverkan. I de datahallar som ligger i centrala Stockholm kan vi återanvända stor del av energin genom att använda överskottsvärmen till uppvärmning av fastigheten. De datahallar som inte har samma möjligheter använder sig av ”fri-kyla” under stora delar av året. Vi mäter kontinuerligt effekten i våra datahallar med ett så kallat PUE-tal och arbetar löpande med att ha ett så lågt tal som möjligt. Även vid inköp tas stor hänsyn till miljöpåverkan vid val av utrustning. Inom den övriga organisationen arbetar vi med ständiga förbättringar för att skydda miljön. Vi ställer exempelvis om vår fordonspark till mer miljövänliga bilar. Alla bilar som numera köps in till företaget är el- eller hybridbilar.

Vår miljöpolicy verkar för att samtliga inom vår organisation aktivt ska värna om och skydda miljön i sitt dagliga arbete.

Vi arbetar ständigt för att:

  • Följa lagar, förordningar och myndighetsanvisningar
  • Köpa in el från förnyelsebara energikällor
  • Uppnå ett så lågt PUE tal som möjligt
  • Återanvända så mycket energi som möjligt från våra datahallar
  • Utbilda och ta tillvara våra medarbetares engagemang inom miljöfrågor
  • Arbeta aktivt för en ökad virtualiseringsgrad
  • Kontinuerligt arbeta för att minska vår miljöpåverkan, bland annat genom miljöanpassning av fordonsparken.

DN-skrapan värms upp av datahallar

Ibland ligger lösningarna för en grönare storstad mitt framför näsan. Våra datahallar genererar ett stort värmeöverskott som behöver ta vägen någonstans.

Genom ett nära samarbete med fastighetsägaren Areim ser vi till att överskottet slussas ut i DN-skrapan på vintern. Och på sommaren leds värmen ner i berget under fastigheten genom toppmodern geoenergilagring. Värmen som lagras kan sedan användas under vintern, vilket har resulterat i att fastigheten i princip är självförsörjande med värme.

Totalt finns 25 kilometer slang med varm vätska under huset som inte bara skapar en unik energieffektivitet utan även höjer värdet på hela DN-skrapan.

Ett motto på Videnca är att alltid flytta fronten längre fram, att göra allt lite bättre, det gäller våra tekniska lösningar lika mycket som vår vilja att göra samhället mer hållbart.

 

Ladda ner vårt miljödokument här.

Helhetslösningar
Vi erbjuder

Helhetslösningar

Rådgivning
Vi erbjuder

Rådgivning

Energiåtervinning i våra serverhallar
Nyhet

Energiåtervinning i våra serverhallar