Rådgivning - Videnca

Vår omvärld blir alltmer osäker. Terroristangrepp, enskilda gärningsmän och sabotage är idag en del av vår vardag.

Vi tar vårt samhällsansvar och bidrar till en säkrare miljö. Oavsett vad som händer ska våra kunder ha tillgång till sin IT och kunna bedriva sin verksamhet

Videnca erbjuder därför strategisk rådgivning kring allt från nulägesanalys/säkerhetsanalys till hur ni som kund kan förenkla era IT-processer och anpassa tekniken efter era affärsbehov utan att för den skull påverka säkerheten negativt.

Vi hjälper även till med IT-styrning och rådgivning och stöttar dig som IT-beställare att fatta rätt beslut i en tid där omvärldsbevakningen blir allt viktigare.

Drift och förvaltning
Vi erbjuder

Drift och förvaltning

Användarnära tjänster
Vi erbjuder

Användarnära tjänster

Energiåtervinning i våra serverhallar
Nyhet

Energiåtervinning i våra serverhallar