Infrastrukturtjänster - Videnca

Videnca har ett stort säkerhetsfokus och vi anser att en leverans av säkra IT-tjänster bygger på kontroll i alla led. Infrastrukturen är basen för alla våra tjänster och därför äger vi våra anläggningar. 

Vår infrastruktur bygger på två geografiskt separerade anläggningar. Respektive site har redundans i alla kritiska funktioner som el, kyla och reservkraft. Anläggningarna är uppbyggda för att hantera tre dygns kontinuerlig drift av reservgeneratorer som är kompletterat med jouravtal med dieselleverantör. Vår personal som utför arbete i anläggningarna är skyddsklassade.
Vår primära serverhall ligger i centrala Stockholm i direkt anslutning till vårt kontor. Den håller hög säkerhetsklass och energieffektivitet och det centrala läget gör att konnektiviteten är mycket god. Miljömässigt är hallen i yttersta toppklass, då överskottsvärmen används för att värma upp fastigheten. Vår sekundära anläggning är en högsäkerhetsanläggning i bergrum som uppfyller de högsta fysiska säkerhetskraven. Infrastrukturen är ny och anläggningen är helt självförsörjande i händelse av en katastrof. Till högsäkerhetshallen har ingen kund eget tillträde.

Colocation

Videnca erbjuder Colocation som tjänst. Vi kan bistå med plats för enskilda rack men också till möjligheten att hyra större utrymmen som kan formas efter kundens behov. För mer information om våra Colocation lösningar rekommenderar vi direktkontakt med Videnca.

Infrastrukturtjänster
Vi erbjuder

Infrastrukturtjänster

Drift och förvaltning
Vi erbjuder

Drift och förvaltning

Teknisk spjutspets - För att ingenting ska hända
Nyhet

Teknisk spjutspets - För att ingenting ska hända