Kontinuitet - Videnca

En säker IT-miljö handlar om att säkerställa en kontinuitet i verksamheten. IT-säkerhet omfattar inte bara cyberbrott utan även saker som naturkatastrofer, brand eller terrorism. Kort och gott hot som kan orsaka avbrott i den dagliga driften av hela eller specifika system.

Videnca är certifierade enligt ISO 22 301, en internationell standard för kontinuitetshantering. Det innebär att våra kunders system kan fortgå med minimala störningar även om katastrofen är ett faktum. Vi är även först i Sverige med svensk ackreditering enligt den nya standarden.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Molntjänster
Vi erbjuder

Molntjänster

Infrastrukturtjänster
Vi erbjuder

Infrastrukturtjänster

Social engineering - det räcker att ha otur en gång
Nyhet

Social engineering - det räcker att ha otur en gång