Ledning

VD & Styrelseledamot

Lars Granström

 

Teknikchef & Styrelseledamot

Fredrik Haborn

 

Säkerhetschef

Christian Ekstam

Försäljningschef

Martin Esseen

Styrelse

VD & Styrelseledamot

Lars Granström

Styrelseordförande

Johan Andersson

Teknikchef & Styrelseledamot

Fredrik Haborn

Styrelseledamot

Christer Grimshorn

Styrelseledamot

Håkan Broman

Styrelseledamot

Magnus Hansson