Helhetslösningar - Videnca

Framgångsrika företag lägger stort fokus på hur de kan ta till vara på utvecklingsmöjligheterna på marknaden.

Det finns få branscher där utvecklingen går framåt i samma höga takt som IT-branschen. Digitaliseringen skapar nya förutsättningar som gör att företagets framgång ofta blir beroende av en effektiv och säker IT-miljö. Oavsett om de är sprungna ur digitaliseringen eller har funnits med en längre tid.

Men med digitaliseringen så ökar även riskerna markant och hotbilden mot företagen är under konstant förändring. Det finns många exempel på företag som fått stora ekonomiska problem, eller till och med gått i konkurs när man förlorat kritiska data eller drabbats av för långa avbrott.

Videnca arbetar aktivt för att våra kunder ska få en säker, tillgänglig och effektiv IT-miljö. Vi lyssnar gärna på vilka utmaningar du har. Hör av dig så berättar vi mer.

Infrastrukturtjänster
Vi erbjuder

Infrastrukturtjänster

Molntjänster
Vi erbjuder

Molntjänster

Övervakade, ja. Överraskade? Nej.
Nyhet

Övervakade, ja. Överraskade? Nej.