Vi som arbetsgivare - Videnca

Videnca består idag av drygt 50 medarbetare, alla med olika typer specialistkompetenser. Vi vet att mycket av vår framgång ligger i den företagskultur som vi skapat tillsammans.

Vi strävar alltid efter hög samarbetsförmåga, professionalism och en ständig personlig utveckling. Arbetsmiljön är dynamisk med ett högt engagemang, en stor glädje och en stark drivkraft att ta hand om våra kunder. Vi tror på en kontinuerlig kompetenshöjning, där varje individ själv får stort utrymme att påverka sin karriär och utveckling i positiv riktning.

För att alla anställda ska känna sig trygga har vi givetvis kollektivavtal. Det innebär att våra anställda har en rad förmåner som; betald föräldraledighet, tjänstepension, rätt till löneförhöjningar och annat.

Alla på chefspositioner känner väl till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller. De utbildas också kontinuerligt för att säkerställa att vi har en trygg arbetsplats.

Infrastrukturtjänster
Vi erbjuder

Infrastrukturtjänster

Drift och förvaltning
Vi erbjuder

Drift och förvaltning

Energiåtervinning i våra serverhallar
Nyhet

Energiåtervinning i våra serverhallar