Drift och förvaltning - Videnca

Drifttjänster

Videnca har lång erfarenhet av serverdrift på både Windows- och Linuxservrar. Driftarbetet innebär följande återkommande arbetsmoment: kontinuerlig uppdatering av drivrutiner, inläsning av säkerhetsuppdateringar, inläsning av servicepackuppdateringar, övervakning och incidenthantering.

När vi tar driftansvaret ingår SLA på upptider för funktion och/eller server, samt ekonomisk ersättning vid understigen SLA. Vi tar driftansvar till överenskommet lager upp till applikationsnivå, det vill säga operativsystem och sedan funktion.

Vid driftåtagande är det alltid vi som utför backup samt övervakning av servern och dess tjänster via ett centralt övervakningssystem. Övervakning sker dygnet runt alla dagar i veckan och vi hanterar incidenter som vi får larm om. Oavsett tidpunkt.

Applikationsdrift

Videnca kan ta full applikationsdrift av kundunika verksamhetsapplikationer i syfte att säkerställa tillgängligheten. Applikationer är alltid ett samarbete mellan beställaren och applikationsleverantören. Vi arbetar enligt ITIL processer (Information Technology Infrastucture Library) för bästa resultat.

Vill du veta om vi kan ta över driften för just din applikation?

Kontakta vår säljavdelning för ytterligare info om hur ett etableringsprojekt kan se ut.

Helhetslösningar
Vi erbjuder

Helhetslösningar

Rådgivning
Vi erbjuder

Rådgivning

Närlagrad data
Nyhet

Närlagrad data