Molntjänster - Videnca

Serverkapacitetstjänster i molnet

Videnca levererar molntjänster från Azure samt privata molntjänster från våra egna anläggningar. Tjänsten medför en stor elasticitet där kapacitet kan regleras efter behov. Debitering för samtliga serverkapacitetstjänster sker i efterskott för nyttjad kapacitet.

Managerad Office 365

Microsoft Office 365 är en publik molntjänst som levereras av Microsoft. Videnca kan tillhandahålla och integrera Microsoft Office 365 i egenskap av återförsäljare och guldpartner. Videnca levererar förvaltning, konfigurering, stöd och rådgivning inom följande områden:

  • Nyttja Microsofts tjänsteportfölj på ett strategiskt sätt för att optimera och effektivisera verksamheten.

  • Framtagning av den bästa leveransmodellen för Microsoft baserade lösningar.

  • Framtagning av en molnstrategi för att effektivisera nyttjandet av molntjänster i kundens miljö

Videnca kan erbjuda svensktalande support dygnet runt till våra kunder. Vid önskemål kan Videnca agera SPOC och eskalera eventuella problem vidare direkt till Microsoft.

Användarnära tjänster
Vi erbjuder

Användarnära tjänster

Infrastrukturtjänster
Vi erbjuder

Infrastrukturtjänster

Teknisk spjutspets - För att ingenting ska hända
Nyhet

Teknisk spjutspets - För att ingenting ska hända