Under våren vann Videnca en upphandling gällande IT-drift och är mycket stolta över att ha blivit utsedda som leverantör.

Järfällahus är ett kommunalt bostadsbolag i stark utveckling med stor framtidstro, som äger och förvaltar över 5.600 lägenheter, över 4.500 fordonsplatser och mer än 60.000 kvadratmeter kommersiella lokaler i Järfälla kommun. Bolaget ägs till 100% av Järfälla kommun och har ett uttalat uppdrag att bidra till kommunens utveckling och expansion.Videnca erbjuder helsvenska IT-lösningar med informations- och driftssäkerhet i världsklass. Tillsammans med våra kunder bygger vi stabila partnerskap där vi bland mycket annat har gemensamma kris- & kontinuitetsövningar, allt för att garantera våra kunders säkerhet och oberoende i en allt osäkrare värld. 

Molntjänster
Vi erbjuder

Molntjänster

Helhetslösningar
Vi erbjuder

Helhetslösningar

Hur går en cyberattack till?
Nyhet

Hur går en cyberattack till?